• burundidaily

AUDIO (Kirundi): Umukuru w'inama nshingamateka arerekana ko adatahura iyo amahera y'igihugu


Pascal Nyabenda arongoye inama nshingamateka mu gusigura ingingo ishinga agahembo kazohabwa umukuru w'igihugu akukurutse, yabariye abashingamateka ati: " Amahera Petero Nkurunziza azotekererwa si ayazova mu mipfuko yanyu, ni amahera y'igihugu; ati reka rero kwivyiringira mwemeze iyo ngingo".

Ibi vyerekana neza ko abadutwara badatahura iyo amahera bakoresha uko bashatse ava. Ayo mahera bita ayo igihugu ni ayo abanyagihugu kuko ava mu mipfuko y'abanyagihugu bo batanga amakori.